L.P. PLACÓWKA ADRES
95-100 Zgierz
IMIĘ I NAZWISKO DYREKTORA

TELEFON
(42)

1.

Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu
BIP
strona www

ul. Mielczarskiego 1

Witold Świątczak

716 26 18

2.

Muzeum Miasta Zgierza
BIP
strona www

ul. Dąbrowskiego 21

Robert Starzyński

716 37 92

3.

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. B. Prusa w Zgierzu
BIP
strona www

ul. Łódzka 5

Dorota Abramczyk

716 34 12

4.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. R. Chylińskiego w Zgierzu
BIP
strona www

ul. Długa 56

Ewa Lesiak

716 42 13

6.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu
BIP
strona www

ul. Wschodnia 2

Witold Królewiak

716 49 64

7.

Straż Miejska w Zgierzu
BIP
strona www

ul. Ks. J. Popiełuszki 3a

Dariusz Bereżewski

716 44 58

8.

Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu
BIP
strona www

pl. Kilińskiego 7

Iwona Boberska

716 21 49

9.

Miejskie Przedszkole Nr 2 w Zgierzu
BIP
strona www

ul. Boya-Żeleńskiego 6

Mirosława Ostrowska

716 52 61
715 18 39

10.

Miejskie Przedszkole Nr 3 w Zgierzu Integracyjne z oddziałami specjalnymi
BIP
strona www

ul. Mielczarskiego 26

Zofia Owczarczyk

716 26 72

11.

Miejskie Przedszkole Nr 6 w Zgierzu
BIP
strona www

ul. Gałczyńskiego 38

Małgorzata Tomczak

716 20 35

12.

Miejskie Przedszkole Nr 7 w Zgierzu
BIP
strona www

ul. Długa 62

Marzenna Pakuła

716 23 87

13.

Miejskie Przedszkole Nr 8 w Zgierzu
BIP
strona www

ul. Łódzka 82

Elżbieta Michalska

716 28 39

14.

Miejskie Przedszkole Nr 9 "Słoneczny Dom" w Zgierzu
BIP
strona www

ul. Dubois 10

Anna Adamczewska-Walczak

716 57 49

15.

Miejskie Przedszkole Nr 10 w Zgierzu
BIP
strona www

ul. Ossowskiego 26

Ewa Strzałka

716 42 08

16.

Miejskie Przedszkole Nr 12 "Pod topolą" w Zgierzu
BIP
strona www

ul. Gałczyńskiego 30

Dorota Andrzejewska-Tworek

716 52 54

17.

Miejskie Przedszkole Nr 13 "Bajkowe Przedszkole" w Zgierzu
BIP
strona www

ul. Słowackiego 8

Grażyna Różalska

716 25 73

18.

Miejskie Przedszkole Nr 14 w Zgierzu
BIP
strona www

ul. Boya-Żeleńskiego 17

Dorota Grodzka

716 51 28

19.

Miejskie Przedszkole Nr 15 w Zgierzu
BIP
strona www

ul. Boya-Żeleńskiego 10

Małgorzata Bartosik

716 53 76

20.

Miejski Żłobek im. Koziołka Matołka w Zgierzu
BIP

ul. Tuwima 21

Anna Kruczek

716 40 53

21.

Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta w Zgierzu
BIP
strona www

ul. Musierowicza 2

Ewa Sadlak

717 70 00
717 49 11

22.

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu
BIP
strona www
Gimnazjum nr 1 zostało włączone do Szkoły Podstawowej nr 1

Budynek przy ul. Piłsudskiego 1 oddziały przedszkolne i klasy I–VI SP
Budynek przy ul. Musierowicza 2 klasy VII SP, II–III GIM

ul. J. Piłsudskiego 1
ul. A. Musierowicza 2

Dorota Korczak

716 26 50
716 27 67

23.

Szkoła Podstawowa Nr 3
BIP
strona www

ul. Szczawińska 2

Anna Duda

716 41 87

25.

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zgierzu
BIP
strona www

ul. 1 Maja 63

Julita Skulimowska-Wilk

716 20 73

26.

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi
BIP
strona www
Gimnazjum nr 2 zostało przekształcone w Szkołę Podstawową nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi

ul. 3 Maja 46a Halina Sypka 716 20 73

27.

Szkoła Podstawowa Nr 8 w Zgierzu
BIP
strona www
Gimnazjum nr 3 zostało włączone do Szkoły Podstawowej nr 8 w Zgierzu.

Budynek przy ul. Boya-Żeleńskiego 4 oddziały przedszkolne i klasy I–III SP
Budynek przy ul. Leśmiana 1 klasy IV–VII SP, II–III GIM

ul. Boya-Żeleńskiego 4
ul. B. Leśmiana 1

Grażyna Sadok

716 51 29
716 54 50

28.

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Zgierzu
BIP
strona www

ul. Ozorkowska 68/70

Paweł Marynowicz

716 47 09

29.

Szkoła Podstawowa Nr 11 w Zgierzu
BIP
strona www

ul. Dubois 26

Renata Bartosiak

716 30 36

30.

Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Armii Krajowej w Zgierzu
BIP
strona www

ul. Staffa 26

Małgorzata Kuzan-Rybikowska

716 65 47

Gimnazjum nr 1 zakończyło działalność 31 sierpnia 2017 r. – zostało włączone do Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu.
Klasy Gimnazjum nr 1 w Zgierzu prowadzone są w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu.

ul. Musierowicza 2
Gimnazjum nr 2 zakończyło działalność 31 sierpnia 2017 r. – zostało przekształcone w Szkołę Podstawową nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi.
Klasy Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi prowadzone są w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi.
ul. 3 Maja 46a
Gimnazjum nr 3 zakończyło działalność 31 sierpnia 2017 r. – zostało włączone do Szkoły Podstawowej nr 8 w Zgierzu.
Klasy Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zgierzu prowadzone są w Szkole Podstawowej nr 8 w Zgierzu.

ul. Leśmiana 1
UCHWAŁA NR XXXII/412/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz do nowego ustroju szkolnego

Instrukcja obsługi zintegrowanej witryny internetowej BIP Gminy Miasto Zgierz

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu określone są w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Niniejsza instrukcja dotyczy zintegrowanej witryny internetowej BIP Gminy Miasto Zgierz, na której udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez Podmiot zobowiązany do tego ustawą, czyli w naszym przypadku jest to Urząd Miasta Zgierza wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

Strona Biuletynu Informacji Publicznej zawiera:

 • logo BIP, które jest odsyłaczem do Głównej strony BIP - www.bip.gov.pl (adres URL strony głównej BIP umożliwiający dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP, według menu podmiotowego lub przedmiotowego. Strona główna BIP zawiera wykaz podmiotów, obowiązanych zgodnie z ustawą do udostępniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenia z ich stronami),
  Urząd Miasta Zgierza wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi na głównej stronie BIP

 • menu przedmiotowe  znajdujące się wgórnej części strony i podzielone jest na 8 grup tematycznych, w których zawarte są informacje publiczne,

 • menu pomocnicze boczne, które wyświetla się po wybraniu jednej z grupy tematycznej menu przedmiotowego,


 • menu podmiotowe znajdujące się pod menu przedmiotowym, wyświetla strony podmiotowe podległych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Zgierza.

 • pole publikacji treści, to środkowa część serwisu, służąca do wyświetlania treści zawartej w poszczególnych działach i poddziałach (każda informacja publiczna, poza swą treścią w postaci tekstu, załączników, linków, zdjęć, tabel, itp., posiada stopkę informacyjną, która określa: tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji, tożsamość osoby (redaktora), która wprowadziła informację do BIP, oznaczenie czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia w BIP, dane o ostatnio przeprowadzonej zmianie jej treści, rejestr wszystkich zmian jakim informacja była poddawana od momentu jej udostępnienia w BIP, ikona drukarki oznaczająca możliwość wydrukowania treści tej informacji publicznej, bez nagłówka, wygląd przygotowanej do druku informacji jest widoczny w osobnym oknie przeglądarki, które uruchamia się po kliknięciu w ikonę drukarki)

 • menu dolne, które zawiera:
  - dane teleadresowe Redakcji BIP,
  - Instrukcję BIP,
  - Dzienniki, w których automatycznie i chronologicznie odnotowywane są zmiany w treści informacji publicznych (każda pozycja na liście posiada: tytuł informacji, której zmiana dotyczy, czas wprowadzenia zmiany, oznaczenie tożsamości osoby, która wprowadziła zmianę; dodatkowo można zapoznać się z pełną treścią zmodyfikowanej informacji),
  - Statystyki, które pokazują liczbę odwiedzin serwisu oraz  najczęściej przeglądane dokumenty,
  - Mapę serwisu, która w prosty sposób prezentuje strukturę informatora i umożliwia bezpośrednie przejście do wybranego działu lub poddziału,
  - Archiwum, w którym umieszczone są dokumenty usunięte z poszczególnych działów.

 • moduł wyszukujący, który umożliwia wyszukiwanie informacji opublikowanych w Biuletynie,

 • infoserwis, który służy do publikacji bieżących ogłoszeń i wydarzeń, wyświetlany przy starcie strony głównej BIP,

 • herb miasta, który znajduje się nad menu przedmiotowym i jest odsyłaczem do oficjalnej strony miasta.

Nawigacja:

W górnej części ekranu znajduje się pasek menu przedmiotowego, umożliwiający wywołanie wybranej strony serwisu lub funkcji narzędziowej serwisu. Należy kliknąć za pomocą myszy jeden z napisów znajdujących się na pasku, np. Władze. Po kliknięciu na wskazywanym pasku menu w lewym pasku menu pojawi się lista związanych z nim pozycji - menu pomocnicze boczne. W menu bocznym znajdują się tytuły wszystkich stron należących do tego samego działu co strona aktualna oraz tytuły stron podrzędnych w stosunku do strony aktualnej. Aby wyświetlić wybraną stronę serwisu, należy wskazać tytuł strony za pomocą myszy a następnie wybrać go naciskając lewy przycisk myszy.
Na stronach internetowych bardzo często można znaleźć odsyłacze, czyli podkreślone fragmenty tekstu. Są to tzw. "linki" - odsyłacze do innych stron, opisujących zazwyczaj pokrewne zagadnienia. Aby wyświetlić taką stronę, należy wybrać podkreślony tekst za pomocą myszy. W tym celu należy przesunąć mysz tak, aby kursor wskazywał odsyłacz (podkreślony fragment tekstu zmieni swój kolor) a następnie wcisnąć lewy przycisk myszy. Odsyłaczami do innych stron internetowych mogą być również rysunki występujące na stronie, lub ich fragmenty.

Wszelkie sugestie związane z tworzeniem i funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miasto Zgierz prosimy o przesyłanie na adres [email protected]


Ilość odsłon: 38679
Dokument wytworzył(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2007-08-29 15:13
Ostatnia zmiana: 2012-01-17 11:36
Zakres ostatniej zmiany: Aktualizacja instrukcji.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2012-01-17 11:36Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja instrukcji.
separator