Status prawny

Szkoła jest jednostką budżetową prowadzoną przez Gminę Miasto Zgierz.

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

Szkoła działa w oparciu o:

  • Ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dziennik Ustaw Nr 67 z 1996 r. z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia wykonawcze.

  • Uchwałę Nr 7/48/90 Rady Miasta Zgierza z dnia 13 grudnia 1990 roku w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej - przejęcia szkół podstawowych.


Ilość odsłon: 1252
Dokument wytworzył(a):
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2011-12-27 13:09
Ostatnia zmiana: 2011-12-27 13:09
Zakres ostatniej zmiany: Przeniesienie informacji z archiwalnej strony BIP.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2011-12-27 13:09Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie informacji z archiwalnej strony BIP.
separator