Kontrole zewnętrzne
Kontrole przeprowadzone w SP10 w załączonym pliku. Protokoły kontroli do wglądu u Dyrektora szkoły.

KONTROLE ZEWNĘTRZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W ZGIERZU
2007r.-2012r.

L.P Data Osoba kontrolująca Zakres kontroli


13.03.2007r
 Dorota Gryta- Naczelnik Wydziału Oświaty Dokonanie oceny pracy dyrektora szkoły

2.
 26.03.2007 
St.wizyt Bogumiła Kunikowska St.insp. Artur Kejanek

Kuratorium Oświaty w Łodzi Kontrola stanu bezpieczeństwa ucznia w szkole oraz sprawowanie nad nimi prawidłowej opieki w tym podejmowanie działań przeciwdziałających agresji i przemocy

3.
 02.04.2007r Do 12.04.2007r 
St.wizyt Bogumiła Kunikowska

Kuratorium Oświaty w Łodzi Wizytacja szkoły zgodna z przedstawionym harmonogramem i zakresem

4.
 23.04.2007r. 
St.wizyt Bogumiła Kunikowska  Kuratorium Oświaty w Łodzi

Przedstawienie wyników wizytacji , wniosków i zaleceń


28.09.2007r 
PSSE Zgierz Małgorzata Bieniarz

Kontrola sanitarna placówki

6
 19.03.2008r

St.wizyt Bogumiła Kunikowska

Kuratorium Oświaty w Łodzi

Przeprowadzenie badań stymulowanie rozwoju uczniów zdolnych

7
 15.05.2008r

PSSE w Zgierzu

Magdalena Drzewiecka

Ocena realizacji interwencji programowej „ Wolność Oddechu- Zapobiegaj astmie”.

8
 26.08.2008r

PSSE w Zgierzu Małgorzata Bieniarz

Kontrola sprawdzająca przygotowanie placówki do rozpoczęcia roku szkolnego 2008/2009

9
 29.09.2008r 
PSSE w Zgierzu Małgorzata Bieniarz

Kontrola sanitarna placówki

10
 20.02.2009r

Bogumiła Kunikowska St .wizytator. KO Łódź

Przeprowadzenie oceny skuteczności realizacji podstaw programowych w zakresie zagadnień związanych z nauczaniem i wychowaniem w kontekście praw człowieka

11
 24.02.2009r 
PSSE w Zgierzu Magdalena Drzewiecka

Diagnoza przedsięwzięć prozdrowotnych

12 
20.04.2009r

Małgorzata Bieniarz mgr PSSE Zgierz

Kontrola sanitarna placówki i pomieszczeń dla wychowania przedszkolnego

13
 15.06.2009r. 
PSSE w Zgierzu

Magdalena Drzewiecka Wizytacja z zakresu oceny realizacji programu” Wolność oddechu-zapobiegaj astmie”.

14 
03.02.2010r

Kuratorium Oświaty st wizytator Łódź mgr Maria Jasioska

Prawidłowości nadzorowania przez dyrektora realizacji przez dzieci 6-letnie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

15 
26.04.2010 
PSSE Zgierz mgr Agnieszka Kowalska

Kontrola sanitarna placówki

16 
08.06.2010r 
Regionalna Izba Obrachunkowa Ewa Walicka Doraźna kontrola gospodarki finansowej w szkole Podstawowej nr 10 w Zgierzu w zakresie wydatków na zakup usług.

17 
24.08.2010r

PSSE Zgierz mgr Agnieszka Kowalska

Przygotowanie szkoły do nowego roku szkolnego 2010/2011.

18.

15.11.2010r

Urząd Miasta Zgierza Bożena Sztuk-audytor wew

Prawidłowość i rzetelność przeprowadzonej inwentaryzacji majątku trwałego i obrotowego

19.

28.09.2011r

PSSE Zgierz mgr Agnieszka Kowalska

Czystość bieżąca ,zachowanie. Zaleca się rozpoczynanie zajęć lekcyjnych o stałej porze

20.

22.02.2011r

Kuratorium Oświaty w Łodzi

Bożena Napieralska

Kontrola prawidłowości dopuszczania do użytku programów wychowania przedszkolnego

21

22.02.2011r

Kuratorium Oświaty w Łodzi

Bożena Napieralska

Kontrola prawidłowości dopuszczania do użytku w szkole programów nauczania

22

08.03.2011

Państwowa Inspekcja Pracy Łódź

Starszy inspektor pracy- Beata Helińska Przestrzeganie przepisów prawa pracy

23 
05.10.2011

Agencja Rynku Rolnego w Łodzi

Włodzimierz Cłapiński

Kontrola techniczna OWS

24 
14.03.2012

PSSE w Zgierzu

Magdalena Drzewiecka Ocena działalności przedszkolnej


Do poniższych kontroli w związku z brakiem zaleceń szkoła nie posiada protokółów:

13.032007r - Naczelnika Wydziału Oświaty w Zgierzu – Dorota Gryta

26.03.2007r. – Kuratorium Oświaty w Łodzi – Bogumiła Kunikowska ,

Artur Kejanek, insp. Wydziału Oświaty

02.04-12.04.2007r. - Kuratorium Oświaty w Łodzi - Bogumiła Kunikowska

19.03.2008 - Kuratorium Oświaty w Łodzi - Bogumiła Kunikowska

20.02.2009r - Kuratorium Oświaty w Łodzi - Bogumiła Kunikowska


31.05.2012
Kontrolujący Straż Miejska w Zgierzu
Zakres kontroli:
Przegląd placu zabaw
Nie wydano zaleceń.


Ilość odsłon: 3543
Dokument wytworzył(a): Paweł Marynowicz
Wprowadził(a): Paweł Marynowicz
Data publikacji: 2012-01-03 08:29
Ostatnia zmiana: 2012-10-24 15:33
Zakres ostatniej zmiany: Wprowadzenie zmian w tekscie.

Rejestr zmian - (4)
Data: 2012-10-24 15:33Wprowadził(a): Paweł MarynowiczOpis zmian: Wprowadzenie zmian w tekscie.
Data: 2012-05-21 23:29Wprowadził(a): Paweł MarynowiczOpis zmian: Edycja tekstu.
Data: 2012-05-21 23:28Wprowadził(a): Paweł MarynowiczOpis zmian: Edycja tekstu.
Data: 2012-05-21 23:06Wprowadził(a): Paweł MarynowiczOpis zmian: Wprowadzenie informacji o kontrolach zewnętrznych 2007r.-2012r.
Data: 2012-01-03 08:29Wprowadził(a): Paweł MarynowiczOpis zmian: edycja tekstu
separator